23

home popup

Rozmery:  10cm x 20cm x 6cm

Hmotnosť palety: 1250 kg

Počet na palete: 500 ks = 10 m2
Výrobky sú dodávané na paletách o rozmere 105x105 cm, obalené zmršťovacou fóliou a prepáskované PP páskou. V prípade tvárnic MT 20 sú na palete dodávané tvárnice troch druhov tých istých rozmerov, pri DT 25/20 a DT 25/30 dvoch druhov tých istých rozmerov(pozri údaje pre prepravu).

Palety sú zálohované sumou 6,00 € bez DPH (7,20 € s DPH).

Odberateľ je povinný vrátiť nepoškodené palety maximálne do 3 mesiacov po ich odbere, po uplynutí tejto doby záloha za palety nebude kupujúcemu vrátená.

Poškodené palety výrobca nie je povinný prevziať. Mieru poškodenia určuje poverený pracovník dodávateľa.

Pri využití našej prepravnej kapacity účtujeme za 1 km 1,50 € bez DPH (1,80 € s DPH):

Dodávka je splnená naložením na prepravný prostriedok odberateľa alebo prepravcu, ktorého určí odberateľ.

Dodávateľ nezodpovedá za spôsob uloženia tovaru a jeho zabezpečenie pri vlastnej preprave .

Pri väčších odberoch je možné dohodnúť zľavy, v závislosti od množstva až do výšky 12%.