Vibrolisované tenkostenné tvárnice predstavujú vďaka modernej technológií veľmi ľahký, rozmerovo presný a flexibilný materiál, ktorý umožňuje rýchlu a presnú stavbu s premyslenými a vopred pripravenými riešeniami pre všetky konštrukčné situácie a detaily na stavbách. Veľkou výhodou použitia vibrolisovaných tvárnic sú nízke náklady, a to nielen pri výstavbe objektov, ale aj pri následnom vykurovaní.

Vibrolisované betónové tvárnice sú vyrábané bez prídavných chemických prísad a pozostávajú iba z drveného kameniva, piesku, cementu a vody. Rovnako významný moment pre získanie prívlastku „ekologický" je energeticky nízka náročnosť pri výrobe, v porovnaní napr. s klasickými pálenými tehlami, kde na dosiahnutie požadovanej pevnosti sú potrebné tepelne vyhrievané dozrievacie boxy. Použitie tvárnic je prakticky možné kdekoľvek, od základov, až po strop, teda v rámci hrubej stavby, od jednoduchých stavieb - garáži, cez rodinné domy, bytové domy, obchodné a priemyselné centrá, servisné prevádzky, administratívne budovy, hotely, až po výrobné haly a štadióny. Používajú sa tiež pri zhotovovaní menších stavieb ako sú oplotenia, oporné múry, či proti hlukové zátarasy a pod.


Prečo sa stali tieto tvárnice odporúčaným materiálom Európskej únie?

1.Jednoduchosť a rýchlosť stavebných prác:

Vibrolisované tenkostenné betónové tvárnice predstavujú vďaka modernej technológii výroby veľmi ľahký, rozmerovo presný a flexibilný materiál, ktorý umožňuje bez použitia mechanizácie rýchlu a presnú stavbu s premyslenými a vopred pripravenými riešeniami pre všetky konštrukčne situácie a detaily na stavbách.

2.  Odolnosť voči poveternosti a chátraniu stavby :

Betónové tvárnice sa nerozpadajú, nepraskajú a nedrobia (čim je betón starší, tým je tvrdší) nenasiakajú, neprestupuje nimi a nestúpa vlhkosť. Zostávajú suché, netrhajú sa mrazom, a to aj v prípade ak sú voľne vystavene poveternostným vplyvom, ako napríklad ploty, proti hlukové bariéry a pod.

3.  Ekonomická efektívnosť - betónové tvárnice sú najlacnejší stavebný materiál

Okrem nízkej obstarávacej ceny materiálu, dopravnej náročnosti vzhľadom na malú spotrebu materiálu na 1m2 konštrukcie, je to aj nízka prácnosť pri ich použití a najmä nízka komplexná cena hotovej konštrukcie vytvorenej z tohto materiálu (vrátané povrchových uprav), efektívnosť zabudovania technických vedení, nižšie náklady na údržbu konštrukcii a úspora