Výrobky z betónu a výkvety

Jedná sa o dočasný problém, ktorý vzniká vplyvom chemických reakcií v betóne. Výskyt výkvetov zapríčiňuje jedna zo základných látok vo vápne čím vznikajú- vápencové výkvety.

Výkvety vznikajú taktiež aj zapríčinením poveternostných vplyvov ako je nízka teplota, vysoká teplota, dážď, sneh, vietor. Počasie nie len spôsobuje vznik výkvetov ale tiež sa postará o ich zmiznutie. Všetky výkvety sa pri bežnom používaní postupne strácajú. Po položení zámkovej dlažby by sa mal nechať na povrchu v tenkej vrstve po dobu cca 3-4 mesiacov špárovací piesok. Ak nechceme dlho čakať môžeme si pomôcť zriedením kyseliny soľnej (1 diel kyseliny soľnej a 5 dielov vody) týmto roztokom zmyjeme na povrchu betónových výrobkov vápno. Po vyčistení treba dbať na to aby povrch betónu bol dôkladne opláchnutý dažďovou vodou.
 
Vápencové výkvety sú prirodzenou chemickou reakciou zrejúceho betónu a preto ich nemožno považovať za vadu výrobku !
 
Výkvety nie je možné uznať ako dôvod na reklamáciu.
 

Farebné rozdiely

Vibrolisované výrobky sú vyrobené z prírodných materiálov čo môže spôsobiť farebné rozdiely. Taktiež aj pigmenty oxidu železa, ktoré sa používajú, podliehajú jemným odchýlkam, ale na druhej strane sú veľmi odolné voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom. Preto pri stavaní plotov či už pri ukladaní zámkovej dlažby odporúčame vyberať tvárnice/dlaždice z viacerých paliet súčasne. Pri bežnom používaní a poveternostnými vplyvmi sa dostaví zmena a dôjde k zjednoteniu odtieňov betónových výrobkov.

Farebné rozdiely nie je možne uznať ako dôvod na reklamáciu !